QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA – VĂN NGHỆ & SỨC KHỎE HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

08:51 - 28/11/2018 Tin hoạt động     TRƯƠNG QUỐC TÙNG 14784

HỘI  ĐỒNG HỌ TRƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

                    HÀ NỘI                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          --------------------------                                  ------------------------------                                                                 

            Số  28 /HĐHTHN-QĐ                                    Hà Nội , ngày 25 tháng 11 Năm 2018

 

                        

                                                       QUYẾT ĐỊNH.

      THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ  VĂN HÓA – VĂN NGHỆ & SỨC KHỎE

                              HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI ( Nhiệm kỳ 2017 – 2020 )

                             --------------------------------------------------------

 

                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

 

  - Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐHT Hà nội,

  - Căn cứ NQ. Của HĐHTHN về nhiệm vụ và chương trình hoạt động năm 2018

  - Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực nhân sự

  - Căn cứ đề  xuất và nhất trí của Phó chủ tịch thường trực , PCT phụ trách TT-TT&VH và CVP

    Hội đồng họ Trương Hà nội

 

                                                    QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Câu lạc Văn hóa – Văn nghệ và Sức khỏe  họ Trương Hà nội trực thuộc Hội Đồng họ Trương Hà nội..( Gọi tắt là CLB VVS Họ Trương Hà nội ).

 

Điều 2. Câu lạc bộ VVS họ Trương Hà nội thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CLB, được ban hành bởi Chủ tịch HĐHTHN. Tập trung vào các chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau :

  1. Góp phần mở rộng kết nối với các Tổ chức và cá nhân HTHN, đặc biệt những người cùng chung sở thích về văn hóa, văn nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

  2. Giúp HĐHTHN tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và sức khỏe, đặc biệt trong cộng đồng  họ Trương.

  3. Tổ chức các sự kiện về văn hóa, văn nghệ và sức khỏe của HTHN

 

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức của CLB bao gồm :

  1. Ban chủ nhiệm bao gồm Chủ tịch, một số phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực chuyên

     môn , một số ủy viên , do Chủ tịch HĐHTHN bổ nhiệm, có trách nhiệm quản lý và điều

     hành mọi hoạt động của CLB.

  1. Các Tiểu ban chuyên môn bao gồm Tiểu ban Văn hóa – Văn nghệ , Tiểu ban Sức khỏe

     và Đội văn nghệ

3.  Ban cố vấn : bao gồm một số chuyên gia trong và ngoài HTHN có nhiệm vụ tư vấn, giúp

    BCN CLB xây sựng chiến lược phát triển, xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm và

     liên kết với các Tổ chức và chuyên gia hữu quan ở bên ngoài.

  1. Các hội viên CLB là những người họ Trương có sự quan tâm , yêu thích , tham gia các

     hoạt động của CLB, đồng ý với Điều lệ CLB và tình nguyện gia nhập CLB

.

Điều 4. Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời CLBVHVN&SK HT Hà nội , bao gồm các ông, bà sau đây :

       1. Bà Trương Tuyết Mai , Phó Ban đối ngoại HĐHTHN , Chủ tịch CLB

       2. Ông Trương Hoàng Thức , Bác sĩ , Phó chủ tịch thường trực CLB

       3. Ông Trương  Mạnh Thắng , Nghệ sĩ , Phó Chủ Tịch CLB phụ trách chuyên môn

       4. Bà Trương  Bích Hạnh , NSUT , Phó Chủ Tịch CLB

       5.Ông Trương Trương Đình Giang  , Phó Ban TT-TT HĐHTHN , Ủy viên

       6. Ông Trương Việt Phong , Doanh nhân CLBDNHT Hà nội , Ủy viên

BCN lâm thời CLB có trách nhiệm giúp HĐHTHN xây dựng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CLB, phát triển tổ chức , chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất CLB vào đầu năm 2019.

 

Điều 5. Phó Chủ Tịch thường trực HĐHT Hà nội , PCT phụ trách TT-TT&VH , các PCT phụ  trách các lĩnh vực chuyên môn của HĐHTHN , Chánh Văn phòng , Chủ tịch CLBDNHT Hà nội các Trưởng Ban chuyên trách của HĐHT Hà nội  và các Ông , Bà có tên ở điều 4 , có trách nhiệm thực hiện quyết định này. . Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


 

Nơi nhận                                                         TM/ HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

- HĐHTVN (b/c)                                                                     CHỦ TỊCH

- Như điều 5

- Lưu VPHĐ                                                                                    


 

                           

                                                                                      TRƯƠNG QUỐC TÙNG

                                                                                               

Những tin cũ hơn

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐHTHN gửi bà con HTHN chung tay đóng góp XD Nhà thờ HTVN 2

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐHTHN gửi bà con HTHN chung tay đóng góp XD Nhà thờ HTVN 2

— 28 Tháng M. một 2018

Trong chiều dai  ngàn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước , cùng bách gia trăm họ, họ Trương Việt nam chúng ta tự hào đã có những đóng góp không nhỏ cho sự độc lập , tự do và phồn vinh của quê hương.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT VẬN ĐỘNG “ HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI GÓP SỨC X Y DỰNG NHÀ THỜ HTVN “

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT VẬN ĐỘNG “ HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI GÓP SỨC X Y DỰNG NHÀ THỜ HTVN “

— 28 Tháng M. một 2018

.Khơi dậy tình cảm huyết thống và lòng tri ân với Tổ tiên và cội nguồn dòng họ , niềm mong ước được đóng góp xây dựng và phát triển dòng họ của những người HTHN

HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ " DIÊN HỒNG " NGHỆ TĨNH

— 13 Tháng M. một 2018

 Ngày 10 tháng 11 năm 2018 người họ Trương Nghệ Tĩnh tổ chức hội nghị " Diên Hồng " tại Tổng công công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An.

HÀ VINH – MIỀN QUÊ YÊU DẤU

HÀ VINH – MIỀN QUÊ YÊU DẤU

— 29 Tháng Mười 2018

Là phóng viên trẻ với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, tôi luôn sẵn sàng xách ba lô tác nghiệp ở những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất. Mỗi chuyến đi xa luôn mang lại những trải nghiệm thú vị, điều mà tôi không thể cảm nhận được nếu chỉ loanh quanh nơi thị thành hay các trung tâm phố thị ngàn hoa.

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG NHỚ NGÀY GIỖ CỤ TRƯƠNG HÁN SIÊU

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG NHỚ NGÀY GIỖ CỤ TRƯƠNG HÁN SIÊU

— 29 Tháng Mười 2018

   Ngày 28 tháng 10 năm 2018 ( tức ngày 20 tháng 9 năm Mậu tuất ) Hội đồng họ Trương Việt Nam cùng hội đồng họ Trương các địa phương Hà Nội, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Nam Đà Nẵng,TP Hồ Chí Minh về dự lễ tưởng nhớ 664 năm ( 1354 - 2018 ) ngày mất của Thái Phó Danh Nhân Trương Hán Siêu.