KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT VẬN ĐỘNG “ HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI GÓP SỨC X Y DỰNG NHÀ THỜ HTVN “

08:49 - 28/11/2018 Tin hoạt động TRƯƠNG QUỐC TÙNG 9214

HỘI  ĐỒNG HỌ TRƯƠNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 HÀ NỘI                                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       --------------------------                                          ------------------------------                                                         

      Số 24  /HĐHTHN-QĐ                                                  Hà Nội , ngày 26 tháng 10 Năm 2018

 

                        

                                 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT VẬN ĐỘNG

              “ HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI GÓP SỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ HTVN “

                                        ----------------------------

I.MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

1.Khơi dậy tình cảm huyết thống và lòng tri ân với Tổ tiên và cội nguồn dòng họ , niềm mong ước được đóng góp xây dựng và phát triển dòng họ của những người HTHN.

2.Họ Trương Hà nội chung sức chung lòng cùng HT cả nước xây dựng mái nhà tâm linh và đoàn kết chung của HTVN.

3. Vận động các Chi/Tộc HTHN và bà con HTHN quyên góp tiền phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện Nhà Thờ HTVN.đảm bảo thời gian và chất lượng công trình.

 

II.MỤC TIÊU VÀ THỜI GIAN

1.Mục tiêu :

(1).Tuyên truyền vận động để các Chi/Tộc HTHN và bà con HTHN hiểu rõ ý nghĩa mục đích của việc xây dựng Nhà thờ HTVN, từ đó tự nguyện và phấn khởi góp công góp của xây dựng Nhà Thờ.

(2).Phấn đấu đạt mục tiêu quyên góp kinh phí , cụ thể là ( Kể từ thời điểm tháng 11/2018 đến tháng 11/2019 ) : Tổng số 1800 triệu VNĐ , trong đó :

 • Các Doanh nhân, Doanh nghiệp HTHN trực tiếp hoặc thông qua CLBDNHT Hà nội đạt chỉ tiêu quyên góp 1500 triệu VNĐ.

 • Các Chi / Tộc Họ và bà con HTHN trực tiếp hoặc thông qua HĐHTHN đạt chỉ tiêu quyên góp  300 triệu VNĐ.

2.Thời gian cuộc vận động

  - Chính thức phát động vào ngày 25/11/2018 ( Kỷ niệm 1 năm thành lập HĐHTHN )

  - Kết thúc và tổng kết vào ngày 25/11/2019.

  - Tổ chức 2 đợt quyên góp : Đợt I từ tháng 11/2018 đến tháng 2/2019 và Đợt II từ tháng 3/2019 đến tháng 11/2019. Sau mỗi đợt HĐHTHN và CLBDNHT Hà nội tổ chức đến thăm, thắp hương tại công trình xây dựng Nhà thờ HTVN và trao kinh phí quyên góp cho Ban xây dựng Nhà thờ HTVN.

 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thường Trực HĐHTHN xây dựng và phổ biến Kế hoạch cuộc vận động đến các Chi/Tộc Họ và tổ chức tuyên truyền trên các kênh truyền thông của HĐHTHN và CLBDNHTHN, HĐHTVN.Tăng cường các thông tin, tuyên truyền trong suốt thời gian cuộc vận đ.ộng

 2. Chủ tịch HĐHT Hà nội có thư gửi các Chi/Tộc HTHN và bà con HTHN về cuộc vận động và kêu gọi HTHN tham gia tích cực cuộc vận động.

 3. Thường trực cuộc vận động và Ban Tổ chức cuộc vận động giao chỉ tiêu quyên góp cho các Tổ chức  thuộc HTHN theo hướng sau đây ( mức tối thiểu ) :

 • CLBDNHTHN : 1500.000.000 VNĐ. CLB vận động và có thể giao chỉ tiêu cho các thành viên và Doanh nhân.

 • Văn phòng  HĐHTHN cùng Ban Đại diện và Trưởng các Chi/Tộc Họ vận động các Hộ gia định họ Trương trong Chi Tộc đóng góp với tinh thần coi đây là quyền. lợi và trách nhiệm.

Đảm bảo chỉ tiêu chung là 300.000.000 VNĐ

 • Cá nhân hay Gia đình bà con HTHN ở Hà nội, trong nước và hải ngoại : Tùy tâm.

 1. Thành lập BTC cuộc vận động, bao gồm :

  -  Ông Trương Quốc Tùng , Chủ tịch HĐHTHN , Trưởng ban

 • Ông Trương Thanh Phong , PCT Hội đồng, P.Trưởng Ban

 • Ông Trương Hữu Luân , PCT HĐ, Phó Trưởng Ban

 • Ông Trương Quốc Chính, PCT HĐ, Phó Trưởng Ban

 • Ông Trương Hoàng Hải , Chủ tich CLBDN, Phó Trưởng ban

 • Ông Trương Cộng Hòa , PCT HĐ , ủy viên

 • Ông Trương Văn Bằng , PCT HĐ , Ủy viên

 • Ông Trương Văn Hoạt , Trưởng ban Kiểm tra HĐ, Ủy viên

 • Ông Trương Hồng Thanh , Phó chủ tịch CLBDN, Ủy viên

 • Ông Trương Trung Chính , CVPHĐ, Ủy viên thư kí

 • Bà Trương Thị Thuận , Trưởng ban Kết nối HĐ, Ủy viên

Nhiệm vụ của các Thành viên BTC do Trưởng Ban phân công cụ thể.

 1. Quản lý Quỹ đóng góp :

  + Mọi đóng góp của các Chi/Tộc Họ và cá nhân bà con HTHN tập trung vào VPHĐ

     ( Đóng góp tiền mặt hay chuyển khoản vào TK. Của HĐHTHN )

  + Mọi đóng góp của các Doanh nghiệp và Doanh nhân HTHN tập trung vào CLBDN.

    ( Đóng góp tiền mặt hay hiện vật hay chuyển khoản vào TK của CLBDN )

 1. Thi đua khen thưởng :

 • Mọi sự đóng góp của Tổ chức và cá nhân đều có phiếu thu và phiếu công đức Nhà thờ HTVN của HĐHTHN. Và được ghi danh vào danh sách Ủng hộ xây dưng Nhà thờ HTVN..

 • Tổ chức và cá nhân có thành tích trong cuộc vận động sẽ được HĐHTHN khen thưởng trong dịp tổng kết cuộc vận động.

 

Việc xây dựng Nhà Thờ HTVN có một ý nghĩa rất sâu xa trong đời sống và sinh hoạt của toàn thể HTVN chúng ta , góp phần kết nối, đoàn kết mọi người HTVN trong tìm về cội nguồn, tri ân Tổ tiên dòng họ , hướng tới tương lai, vì sự trường tồn và phát triển của HTHN nói riêng và HTVN nói chung.

Hội đồng HTHN kêu gọi các Tổ chức, các Doanh nhân và mọi cá nhân, gia đình bà con HTHN hãy tích cực tham gia cuộc vận động “ HTHN GÓP SỨC XAY DỰNG NHÀ THỜ HTVN “.

 

   Kế hoạch này đã được Thường Trực HĐHTHN nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày   27/10/2018.


 

Nơi nhân

- HĐHTVN  (b/c)                                                TM/ HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NỘI

- CT, PCT HĐHTHN

- Các Thành viên  HĐHTHN                                         CHỦ TỊCH

- Các Chi/Tộc HTHN

- CLBDNHTHN

-Các T.Ban, CVP HĐ

- Luư VP                                                                                                                                                         

                                                                         TRƯƠNG QUỐC TÙNG

 

                                                                                                

                                                                                                                                                 


 

Những tin cũ hơn

HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ " DIÊN HỒNG " NGHỆ TĨNH

— 13 Tháng M. một 2018

 Ngày 10 tháng 11 năm 2018 người họ Trương Nghệ Tĩnh tổ chức hội nghị " Diên Hồng " tại Tổng công công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An.

HÀ VINH – MIỀN QUÊ YÊU DẤU

HÀ VINH – MIỀN QUÊ YÊU DẤU

— 29 Tháng Mười 2018

Là phóng viên trẻ với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, tôi luôn sẵn sàng xách ba lô tác nghiệp ở những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất. Mỗi chuyến đi xa luôn mang lại những trải nghiệm thú vị, điều mà tôi không thể cảm nhận được nếu chỉ loanh quanh nơi thị thành hay các trung tâm phố thị ngàn hoa.

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG NHỚ NGÀY GIỖ CỤ TRƯƠNG HÁN SIÊU

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG NHỚ NGÀY GIỖ CỤ TRƯƠNG HÁN SIÊU

— 29 Tháng Mười 2018

   Ngày 28 tháng 10 năm 2018 ( tức ngày 20 tháng 9 năm Mậu tuất ) Hội đồng họ Trương Việt Nam cùng hội đồng họ Trương các địa phương Hà Nội, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Nam Đà Nẵng,TP Hồ Chí Minh về dự lễ tưởng nhớ 664 năm ( 1354 - 2018 ) ngày mất của Thái Phó Danh Nhân Trương Hán Siêu.

THẮM TÌNH DÒNG TỘC

THẮM TÌNH DÒNG TỘC

— 27 Tháng Mười 2018

Nhận được thông tin về hoàn cảnh kém may mắn, mắc bệnh hiểm nghèo của cháu Trương Quang Bình và gia cảnh vô cùng khó khăn của anh Trương Văn Sử

Cập nhật tin xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

Cập nhật tin xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

— 24 Tháng Năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng họ Trương Việt Nam, thời gian vừa qua Ban xây dựng công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam đã tích cực đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành những phần việc đã được giao khoán.