Video ảnh nhà thờ Họ Trương Phúc ở Hương Hồ, Thừa Thiên Huế

02:18 - 22/05/2017 Video tư liệu của các dòng họ Admin 8960

Ảnh nhà thờ Họ Trương Phúc ở Hương Hồ, gần chùa Huyền không Sơn hạ; bên chồng của Công chúa Xuân An (Phò Mã Đô Úy Trương phúc Lý) .