Lễ Thượng lương nhà thờ họ Trương Việt Nam Phần I

08:58 - 08/01/2019 Video tư liệu của các dòng họ Admin 56755

Lễ Thượng Lương (Cất nóc) Nhà thờ họ Trương Việt Nam - Làng Đa Giá - Thị trấn Thiên Tôn - Hoa Lư - Ninh Bình ngày 01 tháng  Chạp năm Mậu Tuất tức ngày 06/01/2019. Thực hiện - Đạo diễn Trương Minh Tân - Trương Quốc Thông.