FULL TRẬN Victory8: Trương Đình Hoàng - Lee Gyu Huyn

15:25 - 09/03/2020 Video giải trí Admin 12461

Cùng nhìn lại toàn bộ sức mạnh của Trương Đình Hoàng trong trận tranh đai WBA với Lee Gyu Huyn.