Đại hội đại biểu họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II (2024 - 2029)

15:29 - 24/05/2024 Video về người họ Trương Admin 385

Sáng 19/5, tại TP.Hội An diễn ra Đại hội đại biểu họ Trương Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ 2 nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự đại hội có lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam cùng nhiều đại diện hội đồng họ Trương ở các khu vực trên toàn quốc.