Trương Công Giang - Người đi tìm họ (phần 1)

01:40 - 22/05/2017 Video về người họ Trương Admin 8360

Năm 2007, Đài Truyền hình Việt nam có làm một phóng sự về công việc của cụ phát trên chuyên mục "cây cao bóng cả", chúng tôi được cụ tặng lại nội dung cuốn phóng sự này. Cổng thông tin điện tử Họ Trương Việt Nam cung cấp cho bạn đọc gần xa để mọi người hiểu thêm về một người "cây cao bóng cả" về việc họ của Họ Trương. Họ Trương Việt nam thật tự hào về một người như thế.