Đại hội họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 19/5, tại TP.Hội An diễn ra Đại hội họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Đại hội họ Trương Quảng Nam- Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029Đại hội họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự đại hội có đại diện Hội đồng họ Trương Việt Nam cùng đại diện Hội đồng họ Trương các khu vực trên toàn quốc.

Đại hội họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng với mục tiêu xây dựng dòng tộc đoàn kết, tương trợ, phát triển, phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ. Qua đó tôn vinh, tri ân công đức tổ tiên, vinh danh danh nhân là người họ Trương, tăng cường mối quan hệ đồng tộc.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu trong hoạt động kết nối dòng họ toàn tỉnh và các tỉnh bạn; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, thăm hỏi hiếu hỉ, chúc thọ...

20240519_105942(1).jpgMừng thọ các bô lão họ Trương trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng

Đến nay có hơn 100 tộc Trương trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng được kết nối thông qua Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng gồm Thường trực hội đồng, các ban chuyên trách và ủy viên hội đồng ở các khu vực địa phương cấp huyện. Tại đại hội, ông Trương Văn Bay tái cử Chủ tịch Hội đồng họ Trương Quảng Nam - Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo tài liệu của Hội đồng họ Trương Việt Nam, người họ Trương đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam là ông Trương Tư Trực.

Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, người họ Trương sớm định cư và cùng các tộc họ khác lập nên những làng xã đầu tiên của người Việt vào cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16.

Trải qua hơn 500 năm, người họ Trương ở xứ Quảng luôn vượt qua khó khăn, chung lưng đấu cật cùng cộng đồng lao động, chiến đấu, bảo vệ làng xã, mở mang sự nghiệp, bờ cõi, phát triển đất nước.