BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II

21:17 - 09/10/2019 Tin hoạt động Trương Quốc Thông 27575

 

  

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:      - Hội đồng họ Trương Việt Nam

- Hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố

 

Ngày 13 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2016-2019) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ông Trương Thanh Phong, nguyên Chánh văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ I, làm Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam và các ông bà sau đây làm Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam:

1/ Ông Trương Tấn Bông – Doanh nhân tại Cửa Lò, Nghệ An

2/ Ông Trương Văn Khanh – Doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh

3/ Bà Trương Thị Tuyết – Doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh

4/ Ông Trương Quang Ngọc – Doanh nhân tại Bình Dương

5/ Ông Trương Công Dũng – Chủ tịch CLB DN họ Trương Quảng Nam – Đà Nẵng

6/ Ông Trương Công Thảy – Doanh nhân tại Quảng Nam

7/ Ông Trương Xuân Sơn – Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương Thanh Hóa

8/ Ông Trương Mạnh Hà – Doanh nhân Hà Nam Ninh

9/ Ông Trương Đệ - Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương Quảng Bình

10/ Ông Trương Quốc Thông – Doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh

Ngay sau thành công của Đại hội, cùng với Hội đồng họ Trương Việt Nam và các Ban thuộc Hội đồng, CLB Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam (sau đây gọi là CLB) đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Sau gần 3 năm hoạt động (từ tháng 11 năm 2016 đến nay), CLB xin báo cáo Hội đồng họ Trương Việt Nam và bà con họ Trương cả nước về kết quả hoạt động của CLB với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CLB NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM.

Kế thừa những kết quả hoạt động của CLB nhiệm kỳ I trong việc xây dựng và phát triển CLB, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ II CLB đã bắt tay vào công tác củng cố và hoàn thiện công tác tổ chức, công tác kết nối, công tác quyên góp tài chính và vật chất để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà con họ Trương trong cả nước và đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Viên gạch hồng” cho công trình xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam – Công trình tâm linh để lại cho muôn đời con cháu mai sau do Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phát động. Với vai trò, trách nhiệm của CLB nói chung và của mỗi Doanh nghiệp, Doanh nhân người họ Trương nói riêng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng họ Trương Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Trương Văn Đoan, trong gần 3 năm qua CLB đã hoạt động hết sức tích cực và đã đạt được những kết quả rất có ý nghĩa. Cụ thể là:

  1. Về công tác kết nối:

- Ngày 14 tháng 11 năm 2016, ngay sau ngày Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Ninh Bình, Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam đã có thư gửi tới toàn thể giới Doanh nghiệp và Doanh nhân họ Trương trên cả nước thông báo về kết quả của Đại hội và kêu gọi toàn thể anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương đoàn kết, kết nối với nhau cùng nhau giúp đỡ trong công tác sản xuất, hợp tác kinh doanh để từ đó chung tay với bà con họ Trương cả nước đóng góp sức người, sức của cho các hoạt động của Hội đồng, cho công tác từ thiện và cho công cuộc xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thôn Đa Giá, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

- Ban lãnh đạo CLB đã cùng với CLB các tỉnh, thành phố dành rất nhiều thời gian và công sức để đẩy mạnh công tác kết nối, tập hợp được danh sách các doanh nghiệp của người họ Trương trên cả nước, nhất là trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Bình, …. để từ đó đã tổ chức những chuyến đi, những buổi giao lưu đầy ý nghĩa và thắm đượm tình thân tộc. Đồng thời cũng giúp CLB các tỉnh, thành phố mở rộng được việc kết nối anh chị em với nhau trong cùng tỉnh, thành phố và trên địa bàn cả nước.

- Ngày 19/8/2017, sau gần 1 năm hoạt động của Nhiệm kỳ II, được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam CLB đã tổ chức chuyến đi xuyên Việt với mục đích “tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi giữa Ban lãnh đạo CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam với CLB và các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương các tỉnh thành phố về nội dung xây dựng chương trình hành động của CLB để CLB chúng ta thực sự là một tổ chức kết nối giữa các doanh nghiệp họ Trương trên cả nước, cùng nhau giao lưu, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời kêu gọi sự đóng góp trực tiếp tiền của của các anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể và cá nhân họ Trương cho việc xây dựng công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam”.

Chuyến xuyên Việt được CLB tổ chức từ ngày 19/8/2017 đến ngày 30/8/2017 với sự tham gia tự nguyện và tự túc kinh phí của 6 anh chị em (Trương Thanh Phong, Trương Xuân Sơn, Trương Thúy Nga, Trương Văn Vũ, Trương Đức Tài và Trương Ngọc Vui) với hành trình qua hầu hết các tỉnh, thành phố từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến xuyên Việt đã được tổ chức thành công và mang lại ý nghĩa rất to lớn trong công tác kết nối dòng họ nói chung và kết nối doanh nghiệp nói riêng. Cũng từ đó khẳng định rất rõ nét về vai trò của anh chị em trong giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương cả nước với sự nghiệp xây dựng và phát triển họ Trương Việt Nam trường tồn mãi mãi.

- Ngày 29/8/2018 Hội nghị giữa nhiệm kỳ của CLB Doanh Nghiệp họ Trương Việt Nam được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của Lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng họ Trương các tỉnh thành phố và gần 200 đại biểu là các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương trên cả nước. Tại hội nghị này CLB đã phát động phong trào đóng góp kinh phí cho công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam và đã được CLB DN họ Trương Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Nam – Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Bình tích cực hưởng ứng và đăng ký đóng góp kinh phí.

- Từ việc đẩy mạnh công tác kết nối anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương trong cả nước, CLB đã cùng với anh chị em tạo ra được sức mạnh to lớn trong hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam, Hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố và đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc thành lập Hội đồng họ Trương ở các tỉnh, thành phố mới và Hội đồng họ Trương ở cấp quận huyện.

- Cũng trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Hội đồng, của CLB chúng ta đã bước đầu thành lập được một số doanh nghiệp họ Trương với sự tham gia của các cổ đông là những anh chị em là các doanh nhân họ Trương trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Công ty cổ phần Trương Gia Thiên Tôn tại Hà Nội, Công ty cổ phần Trương Gia Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Trương Gia Quảng Bình tại Quảng Bình, Công ty cổ phần Trương Tâm Việt tại Đà Nẵng. Các công ty của chúng ta tuy mới thành lập nhưng đã có những hoạt động liên danh, liên kết với nhau trong SX-KD và đang dần ổn định phát triển. Bên cạnh đó, anh chị em chúng ta thông qua kết nối dòng họ đã có rất nhiều những doanh nghiệp họ Trương tìm đến nhau và liên danh, liên kết, hợp tác với nhau trong hoạt động SX-KD của mình.

  1. Về công tác từ thiện:

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong công tác xã hội, với phương châm “lá lành đùm lá rách”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” trong thời gian gần 3 năm qua CLB đã cùng với CLB các địa phương, anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân và bà con họ Trương trên cả nước đẩy mạnh công tác từ thiện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà con họ Trương trên cả nước.

Kết quả trong thời gian này, từ các thông tin được cập nhật trên các phương tiện thông tin và thông tin được bà con họ Trương cung cấp, CLB đã cùng với CLB các địa phương, anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân và bà con họ Trương trên cả nước quyên góp tiền của và vật chất giúp đỡ được rất nhiều những hoàn cảnh bà con họ Trương chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, động viên và tạo điều kiện cho bà con vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một số trường hợp là những người bà con họ Trương ta đã được giúp đỡ trong lúc gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

Hoàn cảnh

gia đình

Số tiền

được giúp đỡ

Ghi chú

1

Quyên góp giúp đỡ bà con họ Trương bị bão lũ năm 2016

Quảng Bình

 

50.500.000

2016

2

Gia đình chị Trương Thị Nghĩa

Quảng Bình

Chị Nghĩa bị Ung thư giai đoạn cuối, 1 mình nuôi mẹ già và con nhỏ. Anh chị em và bà con đã quyên góp ủng hộ chị tiền thuốc thang và lo đỡ kinh phí học tập cho con gái chị.

80.000.000

2016

3

Gia đình anh Trương Mùi

Phú Yên

Hoàn cảnh gia đình rất nghèo và đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

18.000.000

2017

4

Gia đình anh Trương Minh Nhựt

Phú Yên

Hoàn cảnh gia đình rất nghèo và đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

18.000.000

2017

5

Gia đình anh Trương Minh Khuê

Quảng Bình

Hoàn cảnh gia đình rất nghèo và đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

20.000.000

2017

6

Gia đình chị Trương Thi Linh

Ninh Bình

Hoàn cảnh gia đình rất nghèo, đặc biệt khó khăn chị Linh bị ung thư giai đoạn cuối.

48.000.000

2017

7

Cháu Trương Thị Nhung

Lạng Sơn

Cháu Nhung có hoàn cảnh gia đình đặc biệt nghèo lại hiếu học và học giỏi.

20.000.000

2017

8

Gia đình Trương Quang Ân

Thanh Hóa

Nhà nghèo, liên tiếp gặp nạn, cháy nhà, mất con và rất khó khăn. Anh chị em và bà con đã quyên góp để XD lại cho Ân một ngôi nhà mới.

271.000.000

2017

9

Thầy giáo Trương Biên Thùy

Quảng Bình

Thầy mất do bị tai nạn giao thông và để lại vợ con gặp khó khăn trong cuộc sống.

15.600.000

2017

10

Gia đình chị Trương Thị Kim Chi

Quảng Trị

Có chồng là người họ trương bị tai nạn mất hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

25.000.000

2018

11

Cháu Trương Kiều Diễm

Cà Mau

Gia đình nghèo, neo đơn, bệnh nan y chữa trị tốn kém Anh chị em và bà con đã quyên góp ủng hộ tiền thuốc thang và điều trị cho cháu.

85.000.000

2018

12

Gia đình anh Trương Văn Sử

Thanh Hóa

Nhà rất nghèo, con bị bệnh nan ý phải điều trị tốn kém tiền của.

25.000.000

2018

13

Gia đình anh Trương Văn Tuấn

Thanh Hóa

Gia đình nghèo, bị ung thư giai đoạn cuối.

10.000.000

2018

14

Gia đình anh Trương Văn Phúc

TT - Huế

Cả 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

20.000.000

2019

15

Gia đình anh Trương Vĩnh

TT - Huế

20.000.000

2019

16

Gia đình anh Trương Văn Dũng

TT - Huế

20.000.000

2019

 

Tổng số tiền quyên góp:

746.100.000

 

  1. Vai trò và trách nhiệm của CLB, của anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương trong việc đóng góp kinh phí cho hoạt động của Hội đồng và đặc biệt là công đức xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam:

Ngay từ những ngày đầu sơ khai của tổ chức những người họ Trương Việt Nam (tiền thân của Hội đồng họ Trương Việt Nam ngày nay) đã có không ít những Doanh nghiệp, Doanh nhân đã đồng hành tham gia với các bác, các anh chị để làm công tác kết nối, xây dựng và phát triển về mặt tổ chức của họ Trương Việt Nam chúng ta, họ là những người đã không tiếc công sức và tiền của để trang trải cho những chi phí hoạt động của dòng họ điển hình như: Doanh nhân Trương Hữu Thắng, doanh nhân Trương Công Hiệp, doanh nhân Trương Quốc Hùng, doanh nhân Trương Cao Sơn, doanh nhân Trương Thế Quốc,…. Và đó chính là tiền đề quan trọng cho việc thành lập Hội đồng họ Trương Việt Nam tại Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ I ngày 21/4/2013.

Kế thừa sự phát triển của dòng họ Trương Việt Nam, đã có thêm không biết bao các anh chị em trong giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương tiếp nối tham gia hoạt động dòng họ và cũng đóng góp công sức to lớn cho hoạt động của Hội đồng như doanh nhân Trương Văn Hiền, DN Trương Văn Việt, DN Trương Tấn Bông, DN Trương Phú Cường, DN Trương Văn Khanh, DN Trương Thanh Tùng, DN Trương Xuân Sơn, DN Trương Quang Ngọc, DN Trương Công Nam, DN Trương Khánh Tùng, DN Trương Thúy Nga, DN Trương Tú Phương, …. họ là những con người đã và đang đóng góp cả về trí và lực cho sự phát triển của họ Trương chúng ta và là tấm gương để cho anh chị em chúng ta noi theo và tiếp bước trong công cuộc xây dựng họ Trương Việt Nam trường tồn.

Đặc biệt, với chủ trương đúng đắn và ý nghĩa của Hội đồng họ Trương Việt Nam về việc tổ chức xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam – Công trình tâm linh để lại cho muôn đời con cháu mai sau, cùng với bà con họ Trương cả nước, giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam đã tích cực hưởng ứng tham gia và đóng phần lớn kinh phí cho việc mua đất và triển khai xây dựng công trình tâm linh quan trọng và ý nghĩa này.

Trong sự nghiệp cao cả và ý nghĩa này, CLB đã tích cực tham gia cùng Hội đồng và bà con họ Trương cả nước trong việc kêu gọi anh chị em trong CLB tham gia đóng góp tiền của để họ Trương Việt Nam chúng ta sớm có một ngôi nhà thờ chung – nơi chốn đi về để tưởng nhớ đến Tổ tiên của người họ Trương Việt Nam chúng ta. Bên cạnh sự đóng góp to lớn về tiền của của các cá nhân, các anh chị là những doanh nghiệp lớn trong dòng họ, CLB cũng đã tích cực trong việc kêu gọi cộng đồng anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương trên cả nước tích cực tham gia đóng góp không ít tiền của, vật chất để chung tay xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam. Cụ thể là:

- Nhân chuyến xuyên Việt của CLB tháng 8/2017 anh chị em doanh nghiệp của TP Hà Nội, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam – Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đã đăng ký đóng góp số tiền là: 909 triệu đồng – Số tiền anh chị em đã đóng góp và đã được CLB chuyển về tài khoản của Hội đồng họ Trương Việt Nam là: 605 triệu đồng. (Tiền chuyển từ tài khoản của CLB sang tài khoản của Hội đồng là 500 triệu đồng, tiền của anh chị em trực tiếp chuyển vào tài khoản của Hội đồng là 105 triệu đồng).

- Hội nghị giữa nhiệm kỳ của CLB tháng 8/2018 tại Đà Nẵng CLB đăng ký huy động và đóng góp 5 tỷ đồng trong đó: CLB DN họ Trương Hà Nội đăng ký 1,5 tỷ đồng - CLB DN họ Trương Quảng Nam Đà Nẵng đăng ký 1,5 tỷ đồng - CLB DN họ Trương TP Hồ Chí Minh đăng ký 1,3 tỷ đồng - CLB - CLB DN họ Trương Thanh Hóa đăng ký 0,5 tỷ đồng - CLB DN họ Trương Quảng Bình đăng ký 0,2 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2019, thực hiện sự chỉ đạo CLB, một số CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh thành phố đã huy động đóng góp và chuyển về tài khoản của Hội đồng Họ Trương Việt Nam số tiền là: 2,2 tỷ đồng. Trong đó: CLB DN họ Trương Hà Nội 0,5 tỷ đồng - CLB DN họ Trương Quảng Nam Đà Nẵng 0,5 tỷ đồng - CLB DN họ Trương TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng - CLB DN họ Trương Thanh Hóa 0,2 tỷ đồng.

- Từ khi họ Trương ta triển khai mua đất cho đến thời gian triển khai thi công xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam, nhân dịp các ngày lễ như: Lễ khởi công, lễ cất nóc, các Hội nghị và gặp mặt đầu năm, cuối năm hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng, CLB đã tích cực vận động anh chị em doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương tích cực tham gia đóng góp với nhiều đợt, nhiều lần như:

+ Đóng góp kinh phí cho việc mua đất xây dựng, triển khai xây dựng nhà thờ chính, các hạng mục hạ tầng, nhà đa năng, nhà tả vu, hữu vu số tiền là: 3,4 tỷ đồng.

+ Đóng góp bằng hiện vật như: Phần cọc gia cố móng, tường rào tạm; đóng góp toàn bộ xi măng cho công trình; đóng góp vật tư và nhân công cho phần điện nước với giá trị quy ra tiền là: 1,4 tỷ đồng.

+ Tổ chức đóng góp của anh chị em nhân dịp có các giải thể thao trong nước và quốc tế số tiền là: 304,5 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, qua sơ bộ tổng hợp ngoài sự đóng góp to lớn về tiền của của những cá nhân và các anh chị em là các doanh nhân lớn trong dòng họ, CLB cũng đã vận động anh chị em doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng bà con họ Trương cả nước mang tâm đóng góp được số tiền gần 8 tỷ đồng cho công trình xây dựng nhà thờ họ trương Việt Nam.

Như vậy, với vai trò và trách nhiệm của CLB nói chung và đặc biệt là của mỗi cá nhân anh chị em trong giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam nói riêng, sự nghiệp xây dựng và phát triển họ Trương Việt Nam trường tồn, xây dựng và phát triển CLB vững mạnh và đặc biệt là công cuộc xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam đã được CLB chung tay cùng Hội đồng và bà con họ Trương cả nước thực hiện và mang lại kết quả rất to lớn và ý nghĩa.

CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam cũng như anh chị em trong giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam cũng ý thức và nhận thấy rằng những gì đã làm được còn là một con số rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được mong muốn và kỳ vọng của Hội đồng cũng như của bà con họ Trương cả nước. Anh chị em chúng tôi rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam, của bà con họ Trương cả nước. Và chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa, đoàn kết một lòng đồng hành cùng Hội đồng và bà con họ Trương cả nước trong sự nghiệp xây dựng họ Trương Việt Nam trường tỗn mãi mãi.

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Đẩy mạnh công tác kết nối. Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của CLB trong sự nghiệp xây dựng và phát triển họ Trương Việt Nam, CLB tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương trên cả nước và ở nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với CLB doanh nghiệp họ Trương các tỉnh thành phố trong công tác kết nối, trong việc hợp tác liên danh, liên kết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những điểm còn tồn tại yếu kém trong hoạt động của mình, CLB trước hết ưu tiên cho việc tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam.

3. Thời gian hoạt động của nhiệm kỳ II sắp kết thúc. Để có sự kế thừa và phát triển, CLB sẽ tham mưu cho Hội đồng họ Trương Việt Nam trong việc sắp xếp và củng cố tổ chức của CLB, đảm bảo việc lựa chọn những doanh nhân đủ đức, đủ tài, đủ lực trong dòng họ Trương Việt Nam tham gia vào công tác điều hành hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ tới.

PHẦN THỨ BA: MỘT VÀI SUY NGHĨ CỦA CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ “LÀM VIỆC HỌ”.

“Làm việc họ” khó lắm - Đây là câu mà Chủ tịch Trương Văn Đoan thường nói với anh chị em chúng ta mỗi khi chúng ta gặp nhau và cùng nhau chăm lo việc họ. Và câu nói này sẽ càng đúng, càng có ý nghĩa đối với những con người mang trong mình tâm huyết và ước mơ về một họ Trương phát triển, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Chính vì nó khó, cùng với công tác tuyên truyền còn làm chưa được tốt cho nên phải chăng chúng ta thấy rằng công việc dòng họ cũng không được hầu hết bà con, anh chị em tham gia mà mới chỉ có một phần rất nhỏ những người họ Trương Việt Nam đã và đang nhiệt tình tham gia góp công, góp của xây dựng và phát triển dòng họ. Với CLB Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam, Ban lãnh đạo CLB được Đại hội bầu và phân công rất đông, trải đều trên các tỉnh dọc theo chiều dài đất nước. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của công việc mà chúng ta vẫn thường gọi là “LÀM VIỆC HỌ” nên việc triển khai hoạt động của CLB được rất ít anh chị em tham gia thường xuyên, thậm chí có những anh chị trong Ban lãnh đạo CLB gần như không có tham gia hoạt động gì mặc dù đã được Chủ tịch CLB liên lạc trao đổi thông tin công việc của CLB. Nói như vậy để mỗi chúng ta hãy tự cảm nhận và trân quý tình cảm mà chúng ta đã dành cho nhau qua công tác dòng họ, để chúng ta ghi nhận và đánh giá đúng đắn công lao mà những người bà con họ Trương chúng ta đã và đang mang tâm huyết, công sức và tiền của của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển họ Trương Việt Nam.

“Làm việc họ xin hãy đừng làm tổn thương nhau” - Đây cũng là câu nói mà Chủ tịch Trương Văn Đoan thường nhắc nhở và tâm sự với chúng ta. Chúng ta quen biết nhau, giao lưu gặp gỡ nhau rồi cùng nhau xuất phát từ cái tâm, cái thiện mà làm việc họ cũng bởi vì chúng ta là người họ Trương. Vậy thì chúng ta hãy từ cái tâm của mình, tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của mình mà tham gia vào việc họ và xin hãy đừng làm tổn thương nhau.

Thời gian vừa qua, họ Trương Việt Nam chúng ta đã làm được rất nhiều việc lớn và ý nghĩa. Có được kết quả như vậy là do tâm huyết và công sức to lớn của toàn thể dòng họ Trương Việt Nam chúng ta, do sự đoàn kết, thương yêu và cảm thông, chia sẻ của cả dòng tộc. Trong đó đặc biệt phải kể đến công lao to lớn của Chủ tịch Trương Văn Đoan, của các anh chị em trong giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được như vậy, qua thời gian trong Hội đồng và trong dòng họ cũng đã nảy sinh không ít những quan điểm, cách tiếp cận việc họ khác nhau và chữ “tôi” trong con người họ Trương mình còn lớn. Điều này đôi khi dẫn đến những suy nghĩ, lời nói không chín chắn, để lại dư âm không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng và dòng tộc, ảnh hưởng đến tư cách cá nhân của một số anh chị em tham gia hoạt động. Tác động xấu đến công tác kết nối, đoàn kết và công cuộc vận động đóng góp xây dựng nhà thờ.

Hiện nay, để làm tốt hơn nữa công tác kết nối trong dòng họ, để tuyên truyền và giới thiệu đến đông đảo bà con họ Trương trên cả nước về hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam và những kết quả công việc có ý nghĩa to lớn mà chúng ta đã làm được và nhất là tập trung cao cho việc xây dựng hoàn thành công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam. Hơn lúc nào hết đây là thời điểm rất cần có sự chung tay góp sức của toàn thể bà con họ Trương Việt Nam, sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của mỗi thành viên trong các tổ chức của dòng tộc.

Với những thành quả to lớn mà Họ Trương Việt Nam của chúng ta đã làm được trong thời gian qua và phát huy thành quả đó giới doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương Việt Nam xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, đồng hành và chung tay cùng các bậc cha anh và bà con họ Trương cả nước để chúng ta sớm xây dựng hoàn thành công trình nhà thờ họ Trương Việt Nam, để họ Trương Việt Nam chúng ta tự hào và cùng với bách gia trăm họ phát triển trường tồn mãi mãi.

CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Chủ tịch

 

(đã ký)

 

Trương Thanh Phong

 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
NHÂN CHUYẾN XUYÊN VIỆT CỦA CLB TỪ NGÀY 19/8/2017 ĐẾN 2/10/2017
             
STT Ngày tháng năm Họ và Tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
Đăng ký Đã nộp
1 21/8/2017 Trương Thanh Phong Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội 50,000,000 50,000,000 CK
2 21/8/2017 Trương Hữu Hồng Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội 2,000,000 2,000,000 CK
3 21/8/2017 Trương Hữu Thắng Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
4 21/8/2017 Trương Mỹ Thùy Linh Hoàng Mai - Hà Nội 2,000,000 2,000,000 CK
5 21/8/2017 Trương Thúy Nga Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
6 21/8/2017 Trương Đức Tài Bắc Ninh 10,000,000 10,000,000 CK
7 21/8/2017 Trương Hồng Thanh Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
8 22/8/2017 Trương Thanh Phú Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
9 22/8/2017 Trương Đình Thảo Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
10 22/8/2017 Trương Thị Thủy Học viện Tài chính 10,000,000 10,000,000 CK
11 22/8/2017 Trương Thị Minh Thanh Hóa 10,000,000 10,000,000 CK
12 22/8/2017 Trương Thu Huyền Giảng Võ - Hà Nội 5,000,000 5,000,000 CK
13 24/8/2017 Trương Thị Thuận Xuân Mai - Chương Mỹ - HN 10,000,000 10,000,000 CK
14 25/8/2017 Trương Ngọc Sơn Thái Hà - Trung Liệt - Hà Nội 5,000,000 5,000,000 CK
15 29/8/2017 Trương Bích Hạnh Hà Nội 5,000,000 5,000,000 CK
16 29/8/2017 Trương Công Biên Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
17 01/09/2017 Anh Khoát (Bạn anh Trương Thanh Tùng) Thành phố HCM 20,000,000 20,000,000 CK
18 05/09/2017 Ngô Thị Hông Hạnh (cháu ngoại họ Trương) Hà Đông - Hà Nội 5,000,000 5,000,000 CK
19 05/09/2017 Trương Văn Vũ Giảng Võ - Hà Nội 30,000,000 30,000,000 CK
20 08/09/2017 Trương Hữu Luân Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
21 08/09/2017 Trương Thị Do Thanh Hóa 10,000,000 10,000,000 CK
22 11/09/2017 Trương Công Hiệp Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 50,000,000 50,000,000 CK
23 13/9/2017 Trương Quốc Hùng Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
24 18/9/2017 Trương Công Dũng Hà Nam Ninh 30,000,000 30,000,000 CK
25 18/9/2017 Trương Xuân Đào Hà Nam Ninh 5,000,000 5,000,000 CK
26 19/09/2017 Trương Minh Họa Hà Nam Ninh 5,000,000 5,000,000 CK
27 03/10/2017 Trương Quốc Hoàn Phú Ổ - Thạch Thất - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 CK
28 05/10/2017 Trương Công Sơn Hà Nội 5,000,000 5,000,000 CK
29 12/10/2017 Trương Quang Sang Thành phố HCM 20,000,000 20,000,000 CK
    Cộng số tiền chuyển khoản:   379,000,000 379,000,000  
30 19/8/2017 Trương Văn Hùng 221 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội 10,000,000 10,000,000 TM
31 19/8/2017 Trương Phương mai Hà Nội 2,000,000 2,000,000 TM
32 19/8/2017 Trương Tô Tân Hà Nam Ninh 10,000,000 10,000,000 TM
33 19/8/2017 Trương Ngọc Vui Hà Nam Ninh 5,000,000 5,000,000 TM
34 19/8/2017 Trương Xuân Ngà Hà Nam Ninh 2,000,000 2,000,000 TM
35 19/8/2017 Trương Thanh Long Hà Nam Ninh 10,000,000    
36 19/8/2017 Trương Hương Hà Nam Ninh 5,000,000    
37 20/8/2017 Gia đình ông Trương Văn Lai Nga Sơn - Thanh Hóa 5,000,000 5,000,000 TM
38 20/8/2017 Trương Xuân Sơn Nga Sơn - Thanh Hóa 20,000,000 20,000,000 TM
39 20/8/2017 Trương Xuân Hạ Thanh Hóa 15,000,000 10,000,000 TM
40 20/8/2017 Trương Đức Tý Sầm Sơn- Thanh Hóa 20,000,000 20,000,000 TM
41 20/8/2017 Trương Văn Lam Thanh Hóa 5,000,000 5,000,000 TM
42 20/8/2017 Hội dâu họ Trương Quảng Cư - SS - Thanh Hóa 2,000,000 2,000,000 TM
43 20/8/2017 Trương Thị Hải Thành phố Thanh Hóa 30,000,000    
44 20/8/2017 Trương Văn Thông Thanh Hóa 10,000,000    
45 20/8/2017 Trương Diệu thuần Thanh Hóa 10,000,000    
46 20/8/2017 Trương Văn Thành Thanh Hóa 25,000,000    
47 20/8/2017 Trương Phú Cự Thanh Hóa 20,000,000    
48 20/8/2017 Trương Lập Thanh Hóa 15,000,000    
49 20/8/2017 Trương Thế Trọng Thanh Hóa 15,000,000    
50 20/8/2017 Trương Ngọc Chúc Thanh Hóa 5,000,000    
51 20/8/2017 Trương Thế Nhân Thanh Hóa 15,000,000    
52 20/8/2017 Trương Minh Huệ Thanh Hóa 10,000,000    
53 20/8/2017 Trương Ngọc Tiến Thanh Hóa 5,000,000    
54 20/8/2017 Trương Văn Trung Thanh Hóa 10,000,000    
55 25/8/2017 Trương Thị Thể Quảng Nam - Đà Nẵng 5,000,000 5,000,000 TM
56 25/8/2017 Trương Thị Hòa Quảng Nam - Đà Nẵng 5,000,000 5,000,000 TM
57 25/8/2017 Trương Kim Vân Quảng Nam - Đà Nẵng 5,000,000 5,000,000 Ngày 14/6/2018 Trương Kim Vân chuyển tiền ủng hộ XD nhà thờ nhân chuyến CLB DN họ Trương VN đi xuyên Việt vào tài khoản bác Đoan
58 25/8/2017 Trương Thị Thủy Quảng Nam - Đà Nẵng 100,000,000 100,000,000 Ngày 29/12/2017 Trương Thị Thủy ủng hộ XD nhà thờ nhân chuyến CLB DN họ Trương VN đi xuyên Việt vào tài khoản bác Đoan
59 28/8/2017 Đỗ Thị Hồng Dâu Trương Thanh Hóa 24,000,000    
60 28/8/2017 Trương Thanh Tùng Thành phố HCM 50,000,000    
61 28/8/2017 Trương Thị Ngọc Thành phố HCM 10,000,000 10,000,000 TM
62 28/8/2017 Nguyễn Thị Vân Liên Thành phố HCM 10,000,000    
63 28/8/2017 Trương Thị Bạch Tuyết Thành phố HCM 10,000,000    
64 28/8/2017 Trương Thị Tuyết Thành phố HCM 10,000,000 10,000,000 TM
65 28/8/2017 Trương Thị Chinh Thành phố HCM 20,000,000    
    Cộng số tiền mặt:   530,000,000 226,000,000  
    Tổng cộng   909,000,000 605,000,000  
             
  Ghi chú: + Tổng số anh chị em doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ kinh phí XD nhà thờ họ Trương Việt Nam nhân chuyến xuyên Việt số tiền là: 909.000.000 đồng.
    + Số tiền đã được anh chị em thực nộp vào tài khoản của CLB do Trương Thanh Phong đứng tên là 379 triệu, nộp vào tài khoản của Hội đồng do bác Đoan đứng tên là 105 triệu đồng và nộp tiền mặt là 121 triệu đồng. Tổng số thực tế nộp là 605 triệu đồng.
    + Ngày 16/10/2017 Trương Thanh Phong đã chuyển số tiền 500 triệu đồng từ tài khoản của CLB vào tài khoản của Hội đồng do bác Đoan đứng tên.
          Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2018
          CLB DOANH NGHIỆP HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
          Chủ tịch
             
             
             
             
          Trương Thanh Phong

 

Những tin cũ hơn

Danh sách 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Danh sách 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

— 09 Tháng Tám 2019

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên sẽ miễn giấy phép xây dựng đối với 10 loại công trình sau đây.

Tin xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam, tháng 6 năm 2019

Tin xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam, tháng 6 năm 2019

— 17 Tháng Sáu 2019

Có lẽ cũng đã khá lâu, hôm nay tôi mới lại viết bài đưa tin về tình hình xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam, nhà thờ đang được xây dựng tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Giữa những ngày nắng nóng, oi bức của ngày hè tháng 6 thấy các Bác, các anh hầu hết là những người cao tuổi lăn lóc có mặt ngoài trời giám sát, theo dõi, chỉ đạo công việc cho thợ thi công tôi thực sự cảm động.

Người có mặt đúng lúc của lịch sử Đảng bộ Quảng Nam

Người có mặt đúng lúc của lịch sử Đảng bộ Quảng Nam

— 01 Tháng Tư 2019

Đồng chí Trương Hoàn, tên thật là Trương Văn Hoàn, sinh năm 1911 tại làng Hữu Niên, tổng An Dạ, phủ Triệu Phong, nay là xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trương Hoàn là con trai của một gia đình có 6 người con; người em trai thứ ba là Trương Công Kỉnh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị từ năm 1954 đến năm 1965, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Trị - Thiên - Huế từ năm 1965 đến năm 1969.

Phó Thủ tướng mặc áo nâu xuống ruộng dắt trâu đi cày ở lễ hội Tịch Điền

Phó Thủ tướng mặc áo nâu xuống ruộng dắt trâu đi cày ở lễ hội Tịch Điền

— 12 Tháng Hai 2019

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khoác áo nâu, xắn tay áo xuống đồng, dắt trâu cày những thửa ruộng đầu tiên trong năm mới Kỷ Hợi ở lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam.

DU XUÂN

DU XUÂN

— 02 Tháng Hai 2019

  Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm

                                   Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu

                                     Thế là xuân. tôi không hỏi chi nhiều

                                      Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng..