Lễ Thượng lương nhà thờ họ Trương Việt Nam phần II

Lễ Thượng Lương (Cất nóc) Nhà thờ họ Trương Việt Nam phần II - Làng Đa Giá - Thị trấn Thiên Tôn - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình ngày 01 tháng  Chạp năm Mậu Tuất tức ngày 06/01/2019. Thực hiện - Đạo diễn Trương Quốc Thông - Trương Minh Tân.