Lễ khởi công xây dựng nhà thờ họ trương Việt Nam

Lễ khởi công xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam đuọc tổ chức tại Làng Đa Giá, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày 11/06/2017.