Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

19:47 - 17/11/2017 Trung Ương Administrator 3393
 

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Số: 02 QC/HDHTVN

V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn

vốn xây dựng nhà thờ Họ Trương Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2017

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
QUỸ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
 
Mục đích xây dựng quy chế
Để chủ động trong công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn đóng góp về tài chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả trong quá trình xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này bao gồm những quy định về tổ chức và phương thức tiếp nhận, quản lý, các quy định về phương thức sử dụng các khoản tiền đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức để thực hiện các hoạt động xây dựng nhà thờ họ Trương Việt nam theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 2. Quản lý quỹ xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam
Quỹ xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam đặt tại Hà Nội, quản lý, điều hành do một tổ tài chính xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam (HĐHTVN) đứng đầu và các thành viên sau đây:
⦁ Ông Trương Văn Đoan – Chủ tịch HĐHTVN là tổ trưởng
⦁ Ông Trương Công Hiệp – Phó CT HĐHTVN là thành viên
⦁ Ông Trương Sỹ Truy – Phó CT HĐHTVN là thành viên
⦁ Ông Trương Quốc Hoàn – Trưởng ban kiểm tra HĐHTVN
⦁ Ông Trương Xuân Sơn – Phó CT CLB Doanh nghiệp họ Trương VN là thành viên
⦁ Ông Trương Văn Khanh – Phó CT CLB Doanh nghiệp họ Trương VN là thành viên
⦁ Bà Trương Thị Ngọc Hằng – Phó CT HĐHT Hải Phòng là thành viên
Điều 3. Trách nhiệm của Tổ tài chính xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam (XDNTHTVN) trong việc điều hành quỹ
Tổ điều hành quỹ chịu trách nhiệm trước toàn thể bà con, anh em họ Trương toàn quốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn quỹ này. Quỹ xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam được thực hiện theo luật dân sự, luật kế toán hiện hành.
Điều 4. Nội dung quỹ
Tiền quỹ của Hội đồng bao gồm toàn bộ số tiền tiếp nhận từ sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức của toàn thể bà con họ Trương trong và ngoài nước, các cá nhân, tổ chức hảo tâm khác. Tiền lãi ngân hàng dưới hình thức gửi tiết kiệm theo lãi suất hiện hành của ngân hàng.
Điều 5. Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý quỹ
HĐHTVN là tổ chức chưa có tư cách pháp nhân, vì vậy, quỹ XDNTHTVN chỉ có thể tiếp nhận các nguồn ủng hộ về tài chính dưới các hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một tài khoản các nhân là thành viên của tổ tài chính XDNTHTVN. Trước mắt, người được ủy quyền mở tài khoản tiền Việt tại Ngân hàng Việt nam để tiếp nhận sự đóng góp bằng tiền mặt, sau này có điều kiện sẽ mở tài khoản ngoại tệ.
Điều 6. Phương thức tiếp nhận các khoản tiền chuyển khoản qua ngân hàng
Cá nhân, tổ chức ủng hộ, đóng góp thông báo với Tổ tài chính XDNTHTVN về số tiền ủng hộ, đóng góp, cùng danh sách những người ủng hộ, đóng góp nếu có. Sau khi nhận được phiếu báo chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi, kế toán tổng hợp báo cáo Tổ tài chính XDNTHTVN và thông báo trên trang mạng họ Trương Việt Nam (www.truongtoc.com.vn) để công bố công khai và phối hợp theo dõi.
Điều 7. Phương thức tiếp nhận các khoản tiền mặt
Tổ tài chính XDNTHTVN có thể nhận trực tiếp các khoản đóng góp bằng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân theo mức độ xác định trong giấy biên nhận và nộp lại cho kế toán. Kế toán tiếp nhận và gửi vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, vào sổ theo dõi và tổng hợp báo cáo Tổ tài chính XDNTHTVN và thông báo trên trang mạng họ Trương Việt Nam (www.truongtoc.com.vn)
Điều 8. Nguyên tắc sử dụng quỹ
Việc sử dụng quỹ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả.
Quỹ xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam chỉ được sử dụng vào các hoạt động liên quan đên xây dựng nhà thờ. Không được dùng quỹ này vào bất cứ công việc nào khác.
Điều 9. Phương thức sử dụng
Tổ tài chính XDNTHTVN quyết định mọi khoản chi tiêu theo yêu cầu, nội dung và dự toán của từng hạng mục, công việc của công trình nhà thờ, dựa trên những quy định cơ bản của luật kế toán hiện hành.
Tất cả các khoản chi từ 50 triệu đồng Việt Nam trở lên phải được sự thống nhất của tập thể Tổ tài chính XDNTHTVN. Trường hợp không thống nhất được tất cả thì sẽ quyết định theo 2/3 số thành viên trong Tổ tài chính XDNTHTVN. Chủ tịch HĐHTVN kiêm Tổ trưởng Tổ tài chính XDNTHTVN được quyết định chi dưới 50 triệu đồng Việt Nam.
Điều 10. Trách nhiệm báo cáo
Định kỳ hàng tháng, hàng quý, phụ trách kế toán báo cáo với Tổ tài chính XDNTHTVN về tình trạng quỹ và nội dung thu, chi và tổng hợp báo với HĐHTVN để thông báo công khai trên trang mạng họ Trương Việt Nam và tổng hợp báo cáo trước Đại hội Đại biểu Toàn quốc.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Bản quy chế này chính thức có hiệu lực từ ngày ban hành, có giá trị pháp lý như những cam kết, thỏa thuận dân sự.
 
Nơi nhận
⦁ Các thành viên HĐHTVN;
⦁ Các HĐ họ Trương địa phương;
⦁ Các ban; Văn phòng;
⦁ Lưu văn phòng
TM. HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
Trương Văn Đoan
 
Đã ký

Những tin cũ hơn

Bản tin Xây dựng nhà thờ họ Trường Việt Nam (ngày 10/11/2017)

Bản tin Xây dựng nhà thờ họ Trường Việt Nam (ngày 10/11/2017)

— 13 Tháng M. một 2017

Tối ngày 9/11 ông Trương Quang Hào – Trưởng Ban xây dựng và ông Trương Ngọc Vui – Phó Ban – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã lưu lại công trường thống nhất một số công việc và dùng cơm cùng anh em thợ, động viên mọi người chú ý đảm bảo kỹ thuật và tiến độ trong thi công.

Hội đồng họ Trương Việt Nam dâng hương tưởng niệm danh nhân Trương Hán Siêu và tổ chức lễ ép cọc móng nhà thờ họ Trương Việt Nam tại Ninh Bình

Hội đồng họ Trương Việt Nam dâng hương tưởng niệm danh nhân Trương Hán Siêu và tổ chức lễ ép cọc móng nhà thờ họ Trương Việt Nam tại Ninh Bình

— 09 Tháng M. một 2017

Sáng ngày 8/11/2017, Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức dâng hương tưởng niệm Danh nhân Lịch sử - Văn hóa Trương Hàn Siêu và vào lúc 11 giờ cùng ngày tổ chức lễ ép cây cọc móng chính của nhà thờ họ Trương Việt Nam, tiếp tục tiến trình xây dựng khu tâm linh “nhà thờ họ Trương Việt Nam” tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất điều chỉnh quy hoạch thiết kế nhà thờ họ Trương Việt Nam

Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức Hội nghị thống nhất điều chỉnh quy hoạch thiết kế nhà thờ họ Trương Việt Nam

— 23 Tháng Mười 2017

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày mồng 2 tháng 9 năm Đinh Dậu), tại Hội trường Khách sạn Hacinco – số 15 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Hội đồng họ Trương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xem xét, thống nhất điều chỉnh quy hoạch - thiết kế nhà thờ họ Trương Việt Nam và tiến trình xây dựng trong thời gian tới.

Hội đồng họ Trương Việt Nam thống nhất ý kiến về thiết kế xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

Hội đồng họ Trương Việt Nam thống nhất ý kiến về thiết kế xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

— 23 Tháng Mười 2017

8h30 ngày 15 tháng 10 năm 2017 tại khách sạn Thể thao - 15 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính , quận Thanh Xuân, tp Hà Nội. Hôi đồng họ trương Việt Nam tổ chức cuộc họp thống nhất ý kiến về thiết kế xây dựng nhà thờ họ trương toàn quốc.