Trương Công Lý - Học viên VATC đạt điểm tuyệt đối trong ký thi TOEIC quốc tế

01:38 - 22/05/2017 Video về người họ Trương Admin 7235

Trương Công Lý - SV năm thứ 4 khoa Ngân hàng trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi TOEIC do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tổ chức với 990/990 điểm.