Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội Đại Biểu Họ Trương Việt Nam Toàn Quốc Lần Thứ Nhất

01:17 - 22/05/2017 Trung Ương Admin 3394
Ngày 21 tháng 4 năm 2013 (tức ngày 12 tháng 3 năm Quý Tỵ). Lần đầu tiên trong lịch sử dòng họ Trương tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc tại thủ đô Hà Nội. Vì là lần đầu tiên còn gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành, tổ chức, kinh phí. Do đó Hội đồng họ Trương lâm thời Việt Nam mong muốn bà con họ Trương toàn quốc có sự ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần dưới mọi hình thức. Mọi sự ủng hộ về kinh nghiệm công tác điều hành, tổ chức xin gửi về đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ Trương Quốc Chính 0913070587.  Ủng hộ về tài chính xin chuyển vào tài khoản của Ban Tổ chức theo địa chỉ Trương Thúy Nga số Tài Khoản 020021621111 tại ngân hàng Sacombank  Định Công, chi nhánh Hà Nội hoặc Ban Tổ Chức tiếp nhận trực tiếp tại Đại hội
                                                                                  Ban Tổ Chức Đại Hội Đại Biểu Họ Trương Toàn Quốc Lần Thứ Nhất
                                                                                                                          Trưởng Ban
                                                                                                                    Trương Văn Đoan

Những tin cũ hơn

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kết nối các Tộc họ và phát triển Doanh nghiệp tại Miền Nam

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kết nối các Tộc họ và phát triển Doanh nghiệp tại Miền Nam

— 21 Tháng Năm 2017

Ngày 10 tháng 05 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác kết nối các tộc họ và phát triển doanh nghiệp tại khu vực miền Nam.