Tin tổng hợp

Gia phong không bao giờ cũ

Gia phong không bao giờ cũ

— 08:57, 19 Tháng Năm 2017

Trong cuốn sách “Nền nếp gia phong”, tác giả Phạm Côn Sơn phân tích: Gia đình là một ngôi nhà mà khi nghĩ đến việc xây cất

Cùng suy ngẫm về văn hoá dòng họ

Cùng suy ngẫm về văn hoá dòng họ

— 08:54, 19 Tháng Năm 2017

Cách đây chừng dăm năm, tôi có được nghe kể về một dòng họ ở Hải Dương rất trọng việc học của con cháu. Nhiều người của

Dòng họ và nét văn hoá Việt

Dòng họ và nét văn hoá Việt

— 08:53, 19 Tháng Năm 2017

Văn hoá dòng họ có lẽ xuất phát từ ảnh hưởng: “Gà cùng một mẹ” trong tâm thức chung của người dân Việt. Đạo lý một Mẹ (Âu Cơ)

Văn hóa dòng họ: truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Văn hóa dòng họ: truyền thống tốt đẹp của dân tộc

— 08:52, 19 Tháng Năm 2017

Trong xa xưa, ông cha ta rất chú ý xây đắp truyền thống các dòng họ, tôn vinh công lao tổ tiên, dạy dỗ con cháu tiếp bước